Japan (Oita)

Oita Prefectural Saikikakujou Highschool